Общински данък:99160.58 BGN
Такса вписване:3813.87 BGN
Нотариална такса:4844.37 BGN
ДДС нотариални такси:968.87 BGN
Такси и данъци:108787.69 BGN