Зареждане ...
bg | en | ru

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

ПУБЛИКУВАНЕТО на оферти в сайта www.imoti.bg e БЕЗПЛАТНО!

 

Всеки потребител има възможност да публикува неограничен брой обяви за предлагане на недвижими имоти в сайта на Имоти България, според условията, посочени по-долу:

1. Всеки интернет потребител, подал оферта за продажба или отдаване под наем на недвижим имот в сайта на Имоти България, СЕ  СЪГЛАСЯВА:

- съдържанието на офертата да бъде публикувано в imoti.bg;

- съдържанието на офертата да бъде предоставяно от Имоти България на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната  от потребителя сделка с недвижим имот. В тези случаи Имоти България не предоставя личните данни на потребителите, а единствено и само характеристики на офертата за предлагане. Ако е необходимо агенти на Имоти България ще се свържат с лицето за контакт с цел попълване на по-изчерпателна информация за имота;

- при условие, че обявеният от потребителя имот, бъде продаден на клиент, осигурен от Имоти България, при сключване на сделка да заплати на Имоти България комисионно възнаграждение в размер на 3% без ДДС върху продажната цена на имота;

- при условие, че обявеният от потребителя имот, бъде отдаден под наем на клиент, осигурен от Имоти България, при сключване на сделка да заплати на Имоти България еднократно комисионно възнаграждение в размер на 50% без ДДС от договорения месечен наем на имота.

2. Всички корекции по обяви на потребители се извършват от администратор, с цел избягването на злоупотреби с невярна или подвеждаща информация.

2.1. За да се извърши корекция на обява, потребителят публикувал обявата трябва да информира администратора на imoti.bg чрез контактната форма, като посочи ID номер на обявата и задължително e-mail адрес, чрез който е публикувана обявата;

2.2. Администраторът на сайта има право да променя или премахва по собствена преценка съдържанието на вече публикувана оферта за недвижим имот, ако установи, че то не отговаря на истината или на фирмените правила за работа с оферти за предлагане на недвижими имоти;

2.3. Ако има съмнения за несъответствие в публикуваните данни за имот, предлаган за продажба или отдаване под наем (например име на собственик, телефонен номер за контакт, принадлежащ на лице, без отношение към публикуваната обява и др.), или публикуване на обява от трето лице или фирма, без съгласието на собственика, дадената обява ще бъде премахната от Администратора; 

2.4. Публикуването на линкове към други сайтове е забранено;

2.5. Дублирани обяви ще се изтриват.

 

Имоти България не носи отговорност при публикуване на невярна информация от потребители на сайта.

Имоти България не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт.

Бързо търсене
Търсене