Общински данък:1461.98 BGN
Такса вписване:58.48 BGN
Нотариална такса:522.90 BGN
ДДС нотариални такси:104.58 BGN
Такси и данъци:2147.94 BGN